Gospodarka USA a zadłużenie publiczne

USA posiadają największy dług nominalny na świecie – ponad 21 000 000 000 dolarów (dwadzieścia bilionów). Jednocześnie stosunek zadłużenia do PKB wynosi około 105% i to już nie jest najgorszy wynik. Choć oczywiście nie skłania do optymizmu. W tym względzie Japonia jest rekordzistą (253%).

Nowy JorkPrezydent Donald Trump w celu pobudzenia gospodarki obniżył podatki. Taki ruch w w rezultacie powinien przynieść wzrost wpływów budżetowych. Generalnie na razie gospodarka dźwiga zobowiązania budżetowe a dochody budżetu są niemal równe wysokości zadłużenia. Natomiast w przypadku pojawienia się recesji – a przecież recesje po prostu raz na jakiś czas pojawiają się – realizowanie zobowiązań budżetowych stanie pod znakiem zapytania.

Na razie stopień wzrostu gospodarczego wydaje się oddalać negatywne prognozy, jednak sytuacja jest dynamiczna. Każde zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego może radykalnie zachwiać stosunek dług-PKB a prawdopodobne następstwo takiej sytuacji to możliwość wybuchu paniki i wyprzedaż masowa obligacji rządu USA.

Prezydent Donald Trump wydaje się wierzyć  w siłę obecnej gospodarki Stanów Zjednoczonych. Jednak nie można bagatelizować skali zadłużenia, którego ciężar w przypadku jakiś negatywnych trendów na rynku wewnętrznym czy zewnętrznym nagle stanie się odczuwalny. Na pewno bardzo zalecana jest jak największa dyscyplina budżetowa i kierunek polityki nakierowany na redukcję wydatków rządu federalnego.

Może zainteresuje ciebie następujący temat: etykiety samoprzylepne Bydgoszcz, zwłaszcza jeżeli jeżeli jesteś producentem.