Rynek nieruchomości w Łodzi, obecnie notuje swój duży rozwój. Po długookresowym przestoju, jaki miał miejsce za czasów zatrzymania ekonomii miejskiej Łódź od nowa rozpoczyna rozkwitać. To tutaj mieści się dużo dobrych uczelni studenckich, ale przede wszystkim to miasto jest ogólnopolską stolicą sztuki a również mody. Te wszystkie czynniki...